Cơ quan được ủy thác thi hành án có được thu phí thi hành án dân sự hay không?

Ngày hỏi:17/07/2017

Cơ quan thi hành án dân sự đã được ủy thác thi hành án có được thu phí thi hành án dân sự hay không? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Lê Thị Thanh Hoa, hiện tại đang là sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật về thu phí thi hành án dân sự để phục vụ nhu cầu nghiên cứu và học tập. Tôi được biết cơ quan thi hành án dân sự trong trường hợp cần thiết có thể ủy thác cho cơ quan thi hành án khác thực hiên thi hành án dân sự. Nhưng tôi có thắc mắc là cơ quan được ủy thác thi hành án dân sự có được thu phí thi hành án dân sự hay không? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Lê Thị Thanh Hoa (thanhhoa*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cơ quan thi hành án dân sự được ủy thác thi hành án dân sự được thu phí thi hành án dân sự theo quy định tại Khoản 6 Điều 5 Thông tư 216/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự. Cụ thể là:

   Trường hợp ủy thác thi hành án, cơ quan ủy thác phải ghi rõ số phí thi hành án dân sự đã thu, số phí thi hành án dân sự còn phải thu.

   Cơ quan nhận ủy thác phải căn cứ vào quyết định ủy thác để tiếp tục thu phí thi hành án dân sự và được quản lý, sử dụng tiền phí thi hành án dân sự thu được theo quy định tại Thông tư này.

   Cơ quan thi hành án dân sự phải thực hiện ủy thác thi hành án dân sự trong các trường hợp sau đây:

   - Thực hiện uỷ thác thi hành án cho cơ quan thi hành án dân sự nơi người phải thi hành án có tài sản, làm việc, cư trú hoặc có trụ sở.

   - Trường hợp người phải thi hành án có tài sản, làm việc, cư trú hoặc có trụ sở ở nhiều địa phương thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự uỷ thác thi hành án từng phần cho cơ quan thi hành án dân sự nơi người phải thi hành án có điều kiện thi hành án để thi hành phần nghĩa vụ của họ.

   - Trường hợp ủy thác thi hành nghĩa vụ liên quan đến tài sản thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ủy thác đến cơ quan thi hành án dân sự nơi người phải thi hành án có tài sản; nếu không xác định được nơi có tài sản hoặc nơi có tài sản trùng với nơi làm việc, cư trú, có trụ sở của người phải thi hành án thì ủy thác đến nơi làm việc, cư trú hoặc nơi có trụ sở của người đó.

   - Trường hợp thi hành nghĩa vụ liên đới mà người phải thi hành án cư trú hoặc có tài sản ở các địa phương khác nhau thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự uỷ thác toàn bộ nghĩa vụ thi hành án đến cơ quan thi hành án dân sự thuộc một trong các địa phương nơi người phải thi hành án có điều kiện thi hành án.

   Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự thực hiện ủy thác thi hành án dân sự trong các trường hợp trên thì phải lập quyết định ủy thác thành văn bản, trong văn bản phải ghi rõ số phí thi hành án dân sự đã thu, số phí thi hành án dân sự còn phải thu. Cơ quan nhận ủy thác thi hành án căn cứ vào quyết định ủy thác thi hành án để thu phí thi hành án theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn về cơ quan thi hành án dân sự được ủy thác thi hành án dân sự được thu phí thi hành án dân sự. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm quy định tại Thông tư 216/2016/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn