Có thể nhờ người khác thực hiện khiếu nại?

Ngày hỏi:08/01/2013
Tôi đã có đơn khiếu nại về một quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân huyện, đã nhận được thông báo nhận đơn nhưng chờ đã hơn ba tuần rồi mà chưa thấy huyện giải quyết. Nay tôi có việc phải đi ra nước ngoài, tôi muốn nhờ anh hay chị tôi giúp tôi việc này, nhưng vì những lý do tế nhị nên không ai muốn nhận, vậy tôi có thể nhờ người khác thay tôi liên hệ Ủy ban nhân dân huyện để giải quyết tiếp việc khiếu nại này được không? (N.P.K – Vạn Ninh)

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Thiện Hùng tư vấn như sau:

  • Trong quá trình giải quyết việc khiếu nại, người giải quyết khiếu nại có thể thực hiện nhiều công việc như yêu cầu người khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ để làm cơ sở giải quyết khiếu nại; quyết định áp dụng hoặc hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời; tổ chức kiểm tra, xác minh; tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; trong trường hợp quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật gây ra thiệt hại thì quyết định việc bồi thường ... Ngoài ra, người được giao trách nhiệm xác minh còn có thể yêu cầu người khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu và chứng cứ về nội dung khiếu nại; yêu cầu giải trình bằng văn bản về nội dung liên quan khiếu nại; triệu tập người khiếu nại khi thấy cần thiết; trưng cầu giám định … Bản thân người khiếu nại cũng cần có mặt để tham gia đối thoại khi có yêu cầu; nghiên cứu, sao chép tài liệu, chứng cứ do người giải quyết khiếu nại thu thập; yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đang lưu giữ, quản lý thông tin, tài liệu liên quan tới nội dung khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu đó cho mình; yêu cầu người giải quyết khiếu nại áp dụng các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra do việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại; đưa ra chứng cứ về việc khiếu nại và giải trình ý kiến của mình về chứng cứ đó; nhận văn bản trả lời về việc giải quyết khiếu nại, nhận quyết định giải quyết khiếu nại …

   Với nhiều nội dung công việc được đặt ra như vậy cho nên, tuy đơn khiếu nại của bạn đã được thụ lý nhưng quá trình giải quyết khiếu nại bạn vẫn cần có mặt. Trong trường hợp bạn phải đi ra nước ngoài, bạn có thể ủy quyền cho một người khác có đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện tiếp việc khiếu nại. Việc ủy quyền đã được quy định tại Điều 12 của Luật Khiếu nại. Bạn cần nhớ là văn bản ủy quyền phải được công chứng, chứng thực hợp pháp.

   Luật sư Nguyễn Thiện Hùng


  Nguồn:

  SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HÒA
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn