Công đoàn khởi kiện tranh chấp về kinh phí công đoàn được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:21/09/2018

Tôi là Nguyễn Đức bảo là công chức nhà nước, đang làm việc bên ngành thanh tra. Tìm hiểu quy định của pháp luật về pháp luật Lao động, có thắc mắc tôi có thắc mắc mong muốn nhận phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể: Khởi kiện tranh chấp về kinh phí công đoàn được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • CCông đoàn khởi kiện tranh chấp về kinh phí công đoàn được quy định tại Mục 4.3 Phần I Hướng dẫn 95/HD-TLĐ năm 2016 Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng giải quyết vụ tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành, cụ thể như sau:

   Công đoàn khởi kiện khi có tranh chấp về kinh phí công đoàn đối với người sử dụng lao động.

   - Trường hợp ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính:

   Khi Thanh tra lao động, cơ quan Công đoàn, cơ quan Thuế kiểm tra doanh nghiệp, phát hiện doanh nghiệp vi phạm quy định tại Khoản 18, Điều 1, Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 95/2013/NĐ- CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 88/2015/NĐ-CP), lập Biên bản vi phạm hành chính đề nghị doanh nghiệp nộp phạt. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện, Công đoàn đề nghị người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời có văn bản nhắc nhở doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mà doanh nghiệp không thực hiện thì Công đoàn có quyền khởi kiện doanh nghiệp về hành vi vi phạm đóng kinh phí công đoàn.

   - Trường hợp không ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính:

   Khi Thanh tra lao động, cơ quan Công đoàn, cơ quan Thuế kiểm tra doanh nghiệp, phát hiện doanh nghiệp vi phạm quy định tại Khoản 18, Điều 1, Nghị định số 88/2015/NĐ-CP, đoàn kiểm tra lập biên bản xử phạt vi phạm và Công đoàn có văn bản nhắc nhở doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mà không thực hiện thì Công đoàn có quyền khởi kiện doanh nghiệp về hành vi vi phạm đóng kinh phí công đoàn.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn