Công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự, hình sự trong lĩnh vực tương trợ tư pháp Việt - Lào

Ngày hỏi:04/11/2019

Liên quan đến lĩnh vực tương trợ tư pháp Việt - Lào. Anh chị cho tôi hỏi: Việc Công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự, hình sự được Hiệp định hai bên ký kết quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự, hình sự trong lĩnh vực tương trợ tư pháp Việt - Lào được quy định tại Điều 44 Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa Việt Nam và Lào ban hành kèm theo Quyết định 58QĐ/1999/CTN, cụ thể như sau:

   Nước ký kết này sẽ công nhận và thi hành bản án, quyết định sau đây của Nước ký kết kia trên lãnh thổ nước mình theo quy định của Hiệp định này:

   1. Bản án, quyết định dân sự, kể cả bản án, quyết định của Toà án về lao động, hôn nhân, thừa kế và các bản án, quyết định khác ghi trong Hiệp định này;

   2. Quyết định về phần tài sản trong bản án hình sự;

   3. Quyết định của Trọng tài kinh tế của Nước ký kết.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn