Cưỡng chế buộc người thứ ba giao giấy tờ để thi hành án

Ngày hỏi:21/07/2009
Tòa án tuyên buộc ông Xá giao trả tôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay ông Xá đem thế chấp tại ngân hàng và ông Xá không có điều kiện trả tiền cho Ngân hàng để rút giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trả tôi. vậy tôi có thể yêu cầu thi hành án cưỡng chế ngân hàng trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tôi theo Điều 116 Luật Thi hành án dân sự được không?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Nếu đúng là Tòa án tuyên buộc ông Xá giao trả bà giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng sau đó ông Xá đem thế chấp tại ngân hàng để vay tiền thì việc làm đó là trái pháp luật. Ngân hàng cho ông Xá vay tiền có bảo đảm bằng tài sản có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông Xá phải trả bà theo bản án của Tòa án mà không thẩm tra kỹ là chưa chặt chẽ.

   Căn cứ Điều 116 Luật Thi hành án dân sự về cưỡng chế trả giấy tờ, Chấp hành viên ra quyết định cưỡng chế buộc người phải thi hành án trả giấy tờ cho người được thi hành án. Trường hợp người phải thi hành án không thực hiện thì Chấp hành viên cưỡng chế buộc người đó trả giấy tờ để thi hành án. Trường hợp xác định người thứ ba đang giữ giấy tờ phải trả thì Chấp hành viên yêu cầu người đó giao giấy tờ đang giữ, nếu người thứ ba không tự nguyện giao thì Chấp hành viên cưỡng chế buộc người đó giao giấy tờ để thi hành án. Trường hợp giấy tờ không thể thu hồi được nhưng có thể cấp lại thì Chấp hành viên yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ra quyết định hủy giấy tờ đó và cấp giấy tờ mới cho người được thi hành án. Đối với giấy tờ không thể thu hồi và cũng không thể cấp lại được thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định trả đơn yêu cầu thi hành án và hướng dẫn đương sự khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết.

   Như vậy, ngân hàng đang giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông Xá phải giao cho bà theo bản án thì cơ quan thi hành án có quyền cưỡng chế đối với ngân hàng nếu ngân hàng không tự nguyện giao. Trường hợp giấy tờ không thể thu hồi được(ví dụ ngân hàng làm mất, hỏng, không chịu giao nên không thu hồi được…) thì đây là giấy tờ có thể cấp lại nên Chấp hành viên yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hủy giấy tờ đó và cấp giấy chứng nhận mới cho bà. Việc giải quyết khoản nợ giữa ngân hàng và ông Xá thực hiện bằng quan hệ dân sự hoặc vụ án khác nếu có tranh chấp.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn