Dẫn độ một người phạm pháp mà nhiều nước cùng yêu cầu dẫn độ trong lĩnh vực tương trợ tư pháp Việt - Lào

Ngày hỏi:07/11/2019

Theo tôi được biết giữa Việt Nam và Lào có ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp. Anh chị cho tôi hỏi: Việc dẫn độ một người phạm pháp mà nhiều nước cùng yêu cầu dẫn độ thì được thực hiện thế nào? Mong hỗ trợ!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Dẫn độ một người mà nhiều nước cùng yêu cầu dẫn độ trong lĩnh vực tương trợ tư pháp Việt - Lào được quy định tại Điều 71 Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa Việt Nam và Lào ban hành kèm theo Quyết định 58QĐ/1999/CTN, cụ thể như sau:

   Nếu nhiều nước yêu cầu dẫn độ cùng một người thì Nước ký kết được yêu cầu sẽ xem xét, quyết định dẫn độ cho một nước nào đó. Việc không đáp ứng yêu cầu của nước khác về dẫn độ phải được thông báo lý do cho các nước nói trên biết.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn