Đề nghị cho biết thời hạn giải quyết tố cáo là bao lâu?

Ngày hỏi:20/08/2015
Đề nghị cho biết thời hạn giải quyết tố cáo là bao lâu? Người gửi: Trần Thanh Nhàn - Sinh viên (Ngày gửi: 20/08/2015)

  Nội dung này được Thanh tra Tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 21 Luật Tố cáo năm 2011 thì thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giài quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo.

   Trong trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày.


  Nguồn:

  Website THANH TRA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn