Điều lệ của Trung tâm trọng tài được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:14/11/2018

Ban biên tập hãy trả lời giúp tôi câu hỏi sau: Điều lệ của Trung tâm trọng tài được quy định như thế nào? Vấn đề này có được văn bản pháp luật nào nói đến hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Quang Bảo - Đồng Nai

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều lệ của Trung tâm trọng tài được quy định tại Điều 7 Nghị định 63/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trọng tài thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành với nội dung như sau:
   Điều lệ của Trung tâm trọng tài bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

   - Tên của Trung tâm trọng tài; tên nước ngoài của Trung tâm trọng tài (nếu có);

   - Trụ sở chính;

   - Lĩnh vực, mục tiêu hoạt động;

   - Thời gian hoạt động;

   - Điều kiện cơ sở vật chất và nguồn tài chính, chế độ tài chính của Trung tâm trọng tài;

   - Cơ cấu tổ chức, cơ chế quản trị, tổ chức lại, giải thể Trung tâm trọng tài, cơ chế giải quyết tranh chấp nội bộ của Trung tâm trọng tài;

   - Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật;

   - Danh sách các sáng lập viên; phương thức thay đổi sáng lập viên của Trung tâm trọng tài; điều kiện kết nạp, khai trừ trọng tài viên; quyền và nghĩa vụ của trọng tài viên;

   - Chế độ lưu trữ hồ sơ, tài liệu;

   - Thể thức thông qua điều lệ;

   - Thể thức công bố Quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài;

   - Những nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung trả lời về điều lệ của Trung tâm trọng tài. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Nghị định 63/2011/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trung tâm trọng tài
  Trọng tài thương mại
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn