Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện có trách nhiệm gì trong thi hành án hình sự tại địa phương?

Ngày hỏi:25/05/2020

Về việc thi hành án hình sự tại địa phương, cho hỏi trách nhiệm của Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện được quy định như thế nào? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 23 Thông tư 65/2019/TT-BCA quy định, đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an cấp huyện có trách nhiệm:

   - Tham mưu giúp Trưởng Công an cấp huyện, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện trong thực hiện thi hành án hình sự tại cộng đồng;

   - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện trong thi hành án hình sự tại cộng đồng;

   - Đề xuất Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phân công cán bộ theo dõi thực hiện thi hành án hình sự tại cộng đồng theo địa bàn hoặc hệ loại đối tượng;

   - Quản lý hồ sơ, tài liệu, sổ sách về thi hành án hình sự tại cộng đồng;

   - Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án;

   - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án hình sự tại cộng đồng;

   - Chấp hành và thực hiện yêu cầu giám sát, kiểm sát, thanh tra về thi hành án hình sự tại cộng đồng của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

   - Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ về thi hành án hình sự tại cộng đồng;

   - Thực hiện báo cáo, thống kê về thi hành án hình sự tại cộng đồng theo quy định của Bộ Công an và của Công an cấp tỉnh.

   - Thực hiện nhiệm vụ khác về thi hành án hình sự tại cộng đồng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn