Đơn khiếu nại việc phạt hành chính của Trưởng công an xã phải gửi cho ai

Ngày hỏi:31/07/2015
Ngày 30/7/2015 tôi bị Trưởng công an xã Mê Linh phạt vi phạm hành chính, tuy nhiên tôi không đồng ý với quyết định này và không nhận quyết đinh. Khi tôi bức xúc và làm đơn khiếu nại lên Chủ tịch xã Mê Linh, Công an huyện Mê Linh, Chủ tịch huyện Mê Linh thì nhận được các phản hồi sau: - Phía xã: từ chối nhận đơn, trả lời bằng miệng rằng không thuộc thẩm quyền - Phía công an huyện nhân. - Phía huyện: Từ chối nhận đơn, hướng dẫn tôi là gửi đơn này cho Chủ tịch xã, yêu cầu cán bộ xã tiếp nhận, nếu không thuộc thẩm quyền phải có trả lời bằng văn bản của cấp xã. Sau đó mới gửi lên huyện đc. theo Điều 19 của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 (được sửa đổi, bổ sung năm 2005); Điều 19 Luật Khiếu nại, tố cáo và Điều 17 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 mới ban hành quy định: “Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã), thủ trưởng cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp”. Hơn nữa Khoản 1, Điều 4 Pháp lệnh Công an xã quy định: “Công an xã chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của ủy ban nhân dân cùng cấp và sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Công an cấp trên”. Xin hỏi UBND thành phố Hà Nội, tôi phải khiếu nại thế nào cho đúng? Việc tôi không nhận quyết định xử phạt hành chính của công an xã và không ký biên bản nhận quyết định xử phạt có sao không? Người hỏi: Nguyễn Thị Thúy ( 17:49 31/07/2015)

  Nội dung này được Ủy ban Nhân dân Tp.Hà Nội, Cổng thông tin điện tử tư vấn như sau:

  • Về vấn đề này, Đề nghị bà xem tại Điều 7 – Mục 1 – Chương II của Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội


   “Điều 7. Trình tự khiếu nại
   1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
   Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
   Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
   2. Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ trưởng) thì người khiếu nại khiếu nại đến Bộ trưởng hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
   Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
   3. Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
   Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
   Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần hai của Bộ trưởng hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. “


  Nguồn:

  Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn