Đơn khởi kiện gồm những nội dung nào

Ngày hỏi:21/07/2011
Đơn khởi kiện gồm những nội dung nào?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • - Theo quy định tại Điều 105 Luật Tố tụng hành chính đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:

   + Ngày, tháng, năm làm đơn;

   + Toà án được yêu cầu giải quyết vụ án hành chính;

   + Tên, địa chỉ của người khởi kiện, người bị kiện;

   + Nội dung quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, nội dung giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri hoặc tóm tắt diễn biến của hành vi hành chính;

   + Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có);

   + Các yêu cầu đề nghị Toà án giải quyết;

   + Cam đoan về việc không đồng thời khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

   - Nếu người khởi kiện là cá nhân thì đơn khởi kiện phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người đó; - Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó và phải đóng dấu vào phần cuối đơn;

   - Trường hợp khởi kiện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì đơn khởi kiện do người đại diện theo pháp luật của những người này ký tên hoặc điểm chỉ. Kèm theo đơn khởi kiện phải có các tài liệu chứng minh cho yêu cầu của người khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn