Đơn yêu cầu tính lãi thì quyết định thi hành án phải có nội dung này

Ngày hỏi:21/07/2009
Đơn yêu cầu thi hành án có yêu cầu tính lãi nhưng cơ quan thi hành án ra quyết định không ghi là tính lãi. Như vậy có được tính lãi số tiền chậm thi hành án không? Lỗi do cán bộ phụ trách vụ thi hành án đó.

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Nếu bản án tuyên nghĩa vụ thi hành án là tiền gốc và lãi, đương sự đã có đơn yêu cầu thi hành án có nội dung yêu cầu tính lãi thì cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định thi hành án có nội dung khoản lãi này. Việc yêu cầu thi hành án đúng quy định thì căn cứ Điều 37 Luật Thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án thực hiện thu hồi hoặc sửa đổi, bổ dung quyết định thi hành án để tính lãi theo quy định.

   Theo đó, người có thẩm quyền ra quyết định về thi hành án ra quyết định thu hồi quyết định về thi hành án trong các trường hợp quyết định về thi hành án được ban hành không đúng thẩm quyền, quyết định về thi hành án có sai sót làm thay đổi nội dung vụ việc, căn cứ ra quyết định về thi hành án không còn và trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này. Người có thẩm quyền ra quyết định về thi hành án, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có quyền ra quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án trong trường hợp quyết định về thi hành án có sai sót mà không làm thay đổi nội dung vụ việc thi hành án. Người có thẩm quyền ra quyết định về thi hành án, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có quyền ra quyết định huỷ hoặc yêu cầu huỷ quyết định về thi hành án của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới, Chấp hành viên thuộc quyền quản lý trực tiếp trong các trường hợp sau đây: Phát hiện các trường hợp quy định tại các khoản 1 và khoản 2 Điều này mà Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới, Chấp hành viên thuộc quyền quản lý trực tiếp không tự khắc phục sau khi có yêu cầu; quyết định về thi hành án có vi phạm pháp luật theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

   Quyết định thu hồi, sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ quyết định về thi hành án phải ghi rõ căn cứ, nội dung và hậu quả pháp lý của việc thu hồi, sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn