Ghi âm, ghi hình phiên xét xử vụ án hành chính

Ngày hỏi:21/07/2011
Tôi là người khởi kiện trong vụ án hành chính. Phiên tòa được xét xử công khai. Tôi muốn được ghi âm, ghi hình tại phiên tòa. Để đảm bảo tính rõ ràng, tôi phải căn cứ vào điều luật nào để được ghi âm, ghi hình?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điêu 49 của Luật tố tụng hành chính thì đương sự có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

   “1. Cung cấp tài liệu, chứng cứ để chứng minh và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

   2. Được biết, đọc, ghi chép, sao chụp và xem các tài liệu, chứng cứ do đương sự khác cung cấp hoặc do Toà án thu thập.

   3. Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức đang lưu giữ, quản lý chứng cứ cung cấp chứng cứ đó cho mình để giao nộp cho Toà án.

   4. Đề nghị Toà án xác minh, thu thập chứng cứ của vụ án mà tự mình không thể thực hiện được; đề nghị Toà án triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định, định giá tài sản, thẩm định giá tài sản.

   5. Yêu cầu Toà án áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời.

   6. Tham gia phiên toà.

   7. Đề nghị Toà án tạm đình chỉ giải quyết vụ án.

   8. Ủy quyền bằng văn bản cho luật sư hoặc người khác đại diện cho mình tham gia tố tụng.

   9. Yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng.

   10. Đề nghị Toà án đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng.

   11. Đối thoại trong quá trình Toà án giải quyết vụ án.

   12. Nhận thông báo hợp lệ để thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình.

   13. Tự bảo vệ hoặc nhờ người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.

   14. Tranh luận tại phiên toà.

   15. Kháng cáo, khiếu nại bản án, quyết định của Toà án.

   16. Đề nghị người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.

   17. Được cấp trích lục bản án, bản án, quyết định của Toà án.

   18. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, chứng cứ có liên quan theo yêu cầu của Toà án.

   19. Phải có mặt theo giấy triệu tập của Toà án và chấp hành các quyết định của Toà án trong thời gian giải quyết vụ án.

   20. Tôn trọng Toà án, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy phiên toà.

   21. Nộp tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

   22. Chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.

   23. Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

   Theo quy định của pháp luật hiện hành thì không có quy định nào cho phép người khởi kiện được tự mình ghi âm, ghi hình tại phiên tòa.

   Về việc ghi âm, ghi hình diễn biến tại phiên tòa thì khoản 2 Điều 140 của Luật tố tụng hành chính quy định ngoài việc ghi biên bản phiên toà, Toà án có thể thực hiện việc ghi âm, ghi hình về diễn biến phiên toà. Theo quy định tại khoản 3 Điều 140 thì bạn với tư cách là người tham gia tố tụng có quyền được xem biên bản phiên toà, yêu cầu ghi những sửa đổi, bổ sung vào biên bản phiên toà và ký xác nhận.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn