Giải quyết đơn khiếu nại như thế nào?

Ngày hỏi:23/10/2014

Tôi gửi 1 đơn ktrakhiếu nại về việc chánh thanh quận thanh khê lạm dụng ỷanh chấphức vụ quyền hạn giải quyết tranh chấp đất đai khi công dân đã dc nhà nước cấp giấy cnqsdd vượt thẩm quyền cho phép, trái với điều 136 luật đất đai, đơn khiếu nại đã đến vp ubnd quận thanh khê ngàyv30/09/2014. Đến nay đã 20 ngày nhưng công dân vẫn ko nhận bất cứ một văn bản nào của ubnd quận thanh khê về tiếp nhậngđơn và kết quả xử lý, trái với điều 27,28,29 luạt khiếu nại đã được quốc hội ban hành và hiệu lựcttừ ngày 1/7/2012. Nếu quá 30 ngày qui định mà ko nhận kếtcquả thụ lý đơn và gquyết thì tôi khiếu nại lần 2 tại nơi nào, đnghị cho chúng tôi biết cụ thể sự việc, cảm ơn

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Tại Điều 27, Mục 2 của Luật Khiếu nại quy định: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền mà không thuộc một trong các trường hợp quy định tại điều 11 (các khiếu nại không được thụ lý giải quyết) của Luật Khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết; thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại,…. trường hợp không thụ lý thì phải nêu rõ lý do.

   - Tại khoản 1, Điều 7, Chương II của Luật khiếu nại quy định: Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính .

   Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

   Căn cứ vào các quy định trên thì khi ông có căn cứ cho rằng hành vi hành chính của ông Chánh Thanh tra quận Thanh Khê là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì có quyền khiếu nại lần đầu đến ông Chánh Thanh tra quận Thanh Khê; quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày gởi đơn mà khiếu nại không được giải quyết thì ông có quyền khiếu nại đến thủ trưởng cơ quan trực tiếp của Chánh Thanh tra quận là Chủ tịch UBND quận Thanh Khê hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn