Giải quyết việc thi hành án khi thu hồi quyết định thi hành án

Ngày hỏi:21/07/2009
Theo quy định tại khoản 3 Điều 54 Luật Thi hành án dân sự về chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án thì: “Trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì tổ chức, cá nhân được chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án có quyền làm đơn yêu cầu thi hành án hoặc phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thi hành án theo quy định của Luật này. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án đối với cá nhân, tổ chức mới tương ứng với quyền, nghĩa vụ thi hành án được chuyển giao và ra quyết định thu hồi quyết định thi hành án trước đây. Đối với các quyết định, thông báo khác về thi hành án thì tùy từng trường hợp cụ thể mà cơ quan thi hành án dân sự giữ nguyên, thu hồi hoặc ra các quyết định, thông báo khác phù hợp theo quy định của Luật này.” Vậy xin cho tôi hỏi, sau khi có quyết định thu hồi và ra quyết định thi hành án mới thì quyết định thi hành trước đây có đương nhiên kết thúc không? cơ quan thi hành án có thể xóa sổ thụ lý và tính là một việc thi hành xong không, nếu không thì xử lý trường hợp này như thế nào?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Điều 52 Luật Thi hành án dân sự về kết thúc thi hành án quy định việc thi hành án đương nhiên kết thúc trong các trường hợp sau đây: Đương sự đã thực hiện xong quyền, nghĩa vụ của mình; có quyết định đình chỉ thi hành án hoặc có quyết định trả đơn yêu cầu thi hành án.

   Tuy nhiên, pháp luật hiện này chưa quy định rõ trong trường hợp tổ chức, cá nhân được chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án quy định tại khoản 3 Điều 54 Luật Thi hành án dân sự sau khi có quyết định thu hồi và ra quyết định thi hành án mới thì quyết định thi hành trước đây có đương nhiên kết thúc không, cơ quan thi hành án có thể xóa sổ thụ lý và tính là một việc thi hành xong không?

   Do vậy, nếu không có căn cứ xác định việc thi hành án kết thúc theo Điều 52 Luật Thi hành án dân sự thì cơ quan thi hành án dân sự không xóa sổ thụ lý và không tính là một việc thi hành xong. Cơ quan thi hành án dân sự cần tiếp tục giải quyết việc thi hành án đó, có sử dụng các tài liệu, công việc đã thực hiện trước khi chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án để đảm bảo Chấp hành viên thực hiện việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án đầy đủ, toàn diện, hạn chế khiếu nại do không có đầy đủ thông tin về những công việc đã thực hiện trước khi chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn