Giải tỏa kê biên tài sản khi người phải thi hành án đã nộp đủ tiền thi hành án

Ngày hỏi:21/07/2009
Trường hợp Chấp hành viên đã ra Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản của người phải thi hành án khi xác định họ có tài sản. Sau khi tống đạt xong quyết định cưỡng chế kê biên thì ngày hôm sau người phải thi hành án đến nộp tiền thi hành án. Như vậy Chấp hành viên có ra Quyết định thu hồi Quyết định cưỡng chế đó không và căn cứ vào đâu?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Điều 105 Luật Thi hành án dân sự quy định về giải toả kê biên tài sản.

   1. Việc giải toả kê biên tài sản được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

   a) Đương sự thoả thuận về việc giải toả kê biên tài sản mà không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba;

   b) Đương sự đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án và các chi phí thi hành án theo quy định của Luật này;

   c) Có quyết định của người có thẩm quyền hủy bỏ quyết định kê biên tài sản;

   d) Có quyết định đình chỉ thi hành án theo quy định tại Điều 50 của Luật này.

   2. Chấp hành viên ra quyết định giải toả kê biên và trả lại tài sản cho người phải thi hành án trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này.

   Chấp hành viên đã ra quyết định cưỡng chế kê biên tài sản của người phải thi hành án khi xác định người phải thi hành án có tài sản. Sau khi tống đạt xong quyết định cưỡng chế kê biên thì ngày hôm sau người phải thi hành án đến nộp đủ tiền thi hành án và các chi phí thi hành án, trong trường hợp này Chấp hành viên ra quyết định giải tỏa kê biên và trả lại tài sản đã kê biên cho họ, nên không phải ra quyết định thu hồi quyết định cưỡng chế đó.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn