Giám định viên tư pháp

Ngày hỏi:16/10/2014
Giám định viên tư pháp có những quyền và nghĩa vụ gì?

  Nội dung này được Sở tư pháp Hà Nội tư vấn như sau:

  • 1. Thực hiện giám định theo trưng cầu, yêu cầu của người trưng cầu, người yêu cầu giám định hoặc theo sự phân công của cơ quan, tổ chức được trưng cầu, yêu cầu

   2. Từ chối giám định trong trường hợp nội dung cần giám định vượt quá khả năng chuyên môn; đối tượng giám đinh, các tài liệu liên quan được cung cấp không đủ hoặc không có giá trị để kết luận giá định; thời gian không đủ để thực hiện giám định hoặc có lý do chính đáng khác. Trường hợp từ chối giám định thì trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định trưng cầu giám định hoặc yêu cầu giám định phải thông báo cho người trưng cầu, người yêu cầu giám định bằng văn bản và nêu rõ lý do

   3. Tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám định, kiến thức pháp luật

   4. Thành lập văn phòng giám định tư pháp khi có đủ điều kiện

   5. Thành lập, tham gia hội giám định viên tư pháp theo quy định của pháp luật về hội

   6. Hưởng chế độ chính sách theo quy định của pháp luật

   7. Các quyền khi thực hiện giám định tư pháp:

   - Lựa chọn phương án cần thiết , phù hợp để tiến hành giám định theo nội dung yêu cầu giám định

   - Sử dụng kết quả thực nghiệm, xét nghiệm bổ sung hoặc kết luận chuyên môn do cá nhân, tổ chức khác thực hiện nhằm phục vụ cho cuộc giám định

   - Độc lập đưa ra kết luận giám định

   8. Các nghĩa vụ khi thực hiện giám định:

   - Tuân thủ các nguyên tắc thực hiện giám định tư pháp

   - Thực hiện giám định theo đúng nội dung, yêu cầu giám định

   - Thực hiện và trả kết luận giám định đúng thời hạn yêu cầu; trong trường hợp cần thiết phải có thêm thời gian để thực hiện giám định thì phải thông báo kịp thời cho người trưng cầu, yêu cầu giám định biết

   - Lập hồ sơ giám định

   - Bảo quản mẫu vật giám định, tài liệu liên quan đến vụ việc giám định

   - Không được thông báo kết quả giám định cho người khác, trừ trường hợp được người đã trưng cầu, yêu cầu giám định đồng ý bằng văn bản

   - Chịu trách nhiệm cá nhân về kết luận giám định do mình đưa ra. Trường hợp cố ý đưa ra kết luận giám định sai sự thật gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức thì còn phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật


  Nguồn:

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn