Giới hạn của việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người bị dẫn độ trong lĩnh vực tương trợ tư pháp Việt - Lào

Ngày hỏi:07/11/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định của Hiệp định tương trợ tư pháp Việt Lào thì giới hạn của việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người bị dẫn độ được quy định cụ thể như thế nào? Mong nhận được nội dung giải đáp thắc mắc.

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Giới hạn của việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người bị dẫn độ trong lĩnh vực tương trợ tư pháp Việt - Lào được quy định tại Điều 72 Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa Việt Nam và Lào ban hành kèm theo Quyết định 58QĐ/1999/CTN, cụ thể như sau:

   1. Nếu không được sự đồng ý của Nước ký kết được yêu cầu thì người bị dẫn độ sẽ không chịu trách nhiệm hình sự hoặc bị thi hành hình phạt trong vụ án khác ngoài hành vi phạm pháp mà Nước ký kết yêu cầu đã yêu cầu dẫn độ.

   2. Người bị dẫn độ đó sẽ không bị dẫn độ cho nước thứ ba, nếu không được sự đồng ý của Nước ký kết được yêu cầu.

   3. Quyền bảo hộ của người bị dẫn độ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này sẽ không còn giá trị và không cần thiết nhận được sự đồng ý của Nước ký kết được yêu cầu trong các trường hợp sau:

   a/ Người bị dẫn độ không phải là công dân của Nước ký kết yêu cầu nhưng nhưng không chịu rời khỏi lãnh thổ của Nước ký kết yêu cầu trong thời hạn một tháng, kể từ ngày kết thúc tố tụng hình sự hoặc kết thúc việc thi hành án. Qui định về thời hạn nói trên không tính thời gian đương sự không thể rời khỏi lãnh thổ của Nước ký kết yêu cầu vì lí do khách quan;

   b/ Sau khi rời khỏi lãnh thổ của Nước ký kết yêu cầu, người bị dẫn độ tự ý trở lại Nước ký kết yêu cầu nói trên.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn