Gửi quyết định thu phí cho Viện Kiểm sát nhân dân

Ngày hỏi:21/07/2009
Cơ quan thi hành án ra Quyết định thu phí thi hành án đối với tôi là người được thi hành án nhận tiền. Vậy Quyết định này có phải gửi cho Viện Kiểm sát không?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Điều 38 Luật Thi hành án dân sự 2008 về gửi quyết định về thi hành án quy định: “Quyết định về thi hành án phải được gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp. Quyết định cưỡng chế thi hành án phải được gửi cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã) nơi tổ chức cưỡng chế thi hành án hoặc cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành án”.

   Quyết định thu phí thi hành án do Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự ban hành và phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định được thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự, do đó quyết định thu phí thi hành án là một loại quyết định về thi hành án. Vì vậy, theo quy định tại Điều 38 Luật Thi hành án dân sự nêu trên, thì cơ quan thi hành án dân sự phải gửi quyết định thu phí thi hành án cho Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn