Hình thức văn bản giải quyết khiếu nại

Chính quyền giải quyết khiếu nại bằng hình thức “Công văn”, “Thông báo” như vậy là đúng hay sai? Pháp luật quy định vấn đề này như thế nào?

  Nội dung này được Luật gia Hoàng Tạo tư vấn như sau:

  • Tại điều 37 và 38 Luật Khiếu nại tố cáo quy định: Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản và phải gửi quyết định này cho người khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan... Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải có các nội dung sau đây: Ngày, tháng, năm ra quyết định; Tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại; Nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hay sai toàn bộ; Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại; Giữ nguyên, sửa đổi hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính, chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại; giải quyết các vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại; Việc bồi thường cho người bị thiệt hại (nếu có); Quyền khiếu nại tiếp hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án. Vì vậy, với những quy định trên đây, khi giải quyết khiếu nại, cấp ra quyết định lần đầu và cấp ra quyết định lần cuối cùng phải bằng hình thức văn bản là “Quyết định” mới bao quát hết những nội dung trên đây, chứ không thể ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng hình thức “Văn bản” hay “Thông báo” được.


  Nguồn:

  Theo ViệtBáo
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn