Hộ nghèo có được miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự không?

Ngày hỏi:01/09/2015

Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, mới đây do có tranh chấp về tài sản, bị cơ quan thi hành án dân sự tổ chức cưỡng chế thi hành án và thông báo, gia đình tôi phải chịu chi phí cưỡng chế thi hành án. Xin hỏi, trong trường hợp này gia đình tôi có thuộc diện được miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án không? Nếu thuộc diện được miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án thì phải làm những thủ tục gì?

  • Khoản 1, Điều 44 của Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày ngày 18 tháng 07 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, hướng dẫn về miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án, như sau:

   “1. Đương sự là cá nhân có thể được Thủ trưởng cơ quan thi hành án có thẩm quyền tổ chức thi hành án xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

   a) Có thu nhập không đảm bảo mức sinh hoạt tối thiểu để sinh sống bình thường hoặc bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hỏa hoạn.

   Mức thu nhập tối thiểu được xác định theo chuẩn hộ nghèo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định này.

   b) Thuộc diện gia đình chính sách, có công với cách mạng.

   c) Thuộc diện neo đơn, tàn tật, ốm đau kéo dài.

   Đối chiếu với quy định trên thì gia đình bạn thuộc diện được miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án theo điểm a, khoản 1.

   Để được xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án, bạn cần làm đơn đề nghị xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án nêu rõ lý do đề nghị xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án. Bên cạnh đó phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú, sinh sống là gia đình bạn thuộc hộ nghèo gửi đến cơ quan thi hành án xem xét.


  Nguồn:

  Trang thông tin tuyên truyền, Phổ biến pháp luật - Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn