Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh trung tâm trọng tài có yêu cầu giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh không?

Ngày hỏi:20/11/2020

Không rõ hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh trung tâm trọng tài gồm có những giấy tờ, tài liệu nào? Có yêu cầu giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh trung tâm trọng tài có yêu cầu giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh không?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 1 Điều 10 Nghị định 63/2011/NĐ-CP quy định về việc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trung tâm trọng tài thương mại như sau:

   "1. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày quyết định lập Chi nhánh, Trung tâm trọng tài phải đăng ký hoạt động của Chi nhánh tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Chi nhánh.

   Hồ sơ đăng ký hoạt động của Chi nhánh gồm 01 bộ giấy tờ sau đây:

   a) Đơn đăng ký hoạt động;

   b) Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu;

   c) Bản chính Quyết định thành lập Chi nhánh của Trung tâm trọng tài;

   d) Bản chính Quyết định của Trung tâm trọng tài về việc cử Trưởng Chi nhánh;

   đ) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Chi nhánh".

   Tuy nhiên Khoản 2 Điều 1 Nghị định 124/2018/NĐ-CP lại quy định: Bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 10 Nghị định 63/2011/NĐ-CP.
   Như vậy thì hồ sơ đăng ký hoạt động của Chi nhánh trung tâm trọng tài thương mại không yêu cầu Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Chi nhánh trung tâm trọng tài.
   Trân trọng!

  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trung tâm trọng tài
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn