Hồ sơ giám định tư pháp?

Ngày hỏi:18/11/2010
Hồ sơ giám định tư pháp

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Điều 33, Luật giám định năm 2012 có quy định như sau:

   1. Hồ sơ giám định tư pháp do người thực hiện giám định tư pháp lập bao gồm:
   a) Quyết định trưng cầu, văn bản yêu cầu giám định và tài liệu kèm theo (nếu có);
   b) Biên bản giao, nhận hồ sơ, đối tượng trưng cầu, yêu cầu giám định;
   c) Văn bản ghi nhận quá trình thực hiện giám định;
   d) Bản ảnh giám định (nếu có);
   đ) Kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực nghiệm giám định do người khác thực hiện (nếu có);
   e) Tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có);
   g) Kết luận giám định tư pháp.
   2. Hồ sơ giám định tư pháp phải được lập theo mẫu thống nhất. Bộ Công an, Bộ Y tế và các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định thống nhất mẫu hồ sơ giám định tư pháp.
   3. Cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp chịu trách nhiệm bảo quản, lưu giữ hồ sơ giám định do mình thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.
   4. Hồ sơ giám định tư pháp được xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng có thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự, hành chính, vụ việc dân sự.

   Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/ Nguoiduatin.vn


  Nguồn:

  Theo Tin Mới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giám định tư pháp
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn