Hồ sơ vụ việc tố cáo

Ngày hỏi:26/01/2015
Quy định về hồ sơ vụ việc tố cáo? Người gửi: Phan Thanh Tâm - SV (Ngày gửi: 26/01/2015)

  Nội dung này được Thanh tra Tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Điều 29 Luật Tố cáo quy định về hồ sơ vụ việc tố cáo như sau:

   1. Việc giải quyết tố cáo phải được lập thành hồ sơ. Hồ sơ vụ việc tố cáo bao gồm:

   a) Đơn tố cáo hoặc bản ghi nội dung tố cáo;

   b) Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo;

   c) Biên bản xác minh, kết quả giám định, thông tin, tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình giải quyết;

   d) Văn bản giải trình của người bị tố cáo;

   đ) Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo trong trường hợp người giải quyết tố cáo giao cho người khác tiến hành xác minh;

   e) Kết luận nội dung tố cáo;

   g) Quyết định xử lý, văn bản kiến nghị biện pháp xử lý (nếu có);

   h) Các tài liệu khác có liên quan.

   2. Hồ sơ vụ việc tố cáo phải được đánh số trang theo thứ tự tài liệu. Việc lưu giữ, khai thác, sử dụng hồ sơ vụ việc tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật, bảo đảm không tiết lộ thông tin về người tố cáo.


  Nguồn:

  Website THANH TRA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn