Hỏi về nhận bản án, quyết định của Tòa Phúc thẩm

Ngày hỏi:04/06/2012

Khi bản án Toà Phúc thẩm đã tuyên thì thời hạn bao lâu tôi mới nhận được bản án và nhận ở đâu? Lệnh phong toả khẩn cấp tạm thời được Toà phúc thẩm bác bỏ thì tôi có được nhận quyết định huỷ bỏ phong toả hay không? Và nếu có thì tôi phải liên hệ ở đâu để được nhận?

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Nguyên tư vấn như sau:

  • Việc giao bản án phúc thẩm được thực hiện cụ thể như sau. Đối với bản án hình sự, Điều 254 Bộ luật TTHS 2003 quy định. Việc giao bản án và quyết định phúc thẩm

   Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày tuyên án hoặc kể từ ngày ra quyết định, Tòa án cấp phúc thẩm phải gửi bản án hoặc quyết định phúc thẩm cho người kháng nghị, Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan Công an nơi đã xử sơ thẩm, người đã kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị hoặc người đại diện hợp pháp của họ, Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền trong trường hợp bản án phúc thẩm có tuyên hình phạt tiền, tịch thu tài sản và quyết định dân sự; thông báo bằng văn bản cho chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi bị cáo cư trú hoặc làm việc. Trong trường hợp Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao xử phúc thẩm thì thời hạn này có thể dài hơn nhưng không quá hai mươi lăm ngày.

   Người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền yêu cầu Tòa án cấp trích lục bản án hoặc bản sao bản án.

   Đối với bản án phúc thẩm dân sự,

   Điều 281. Gửi bản án, quyết định phúc thẩm

   Trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày ra bản án, quyết định phúc thẩm, Toà án cấp phúc thẩm phải gửi bản án, quyết định phúc thẩm cho Toà án đã xét xử sơ thẩm, Viện kiểm sát cùng cấp, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền, người đã kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị hoặc người đại diện hợp pháp của họ.

   Trong trường hợp Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao xét xử phúc thẩm thì thời hạn này có thể dài hơn nhưng không quá hai mươi lăm ngày.

   Đối với lệnh hủy bỏ phong tỏa của Tòa phúc thẩm được gửi đến cơ quan thực hiện hủy bỏ lệnh phong tỏa và người có tài sản bị phong tỏa được biết.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn