Hỏi về quyền bồi thường không đúng loại đất thực tế sử dụng

Ngày hỏi:10/11/2011
Vào tháng 9-2008, Ủy ban nhân dân huyện thu hồi của tôi hai thửa đất, trong đó có một thửa bồi thường không đúng theo loại đất thực tế đang sử dụng. Tôi đã khiếu nại nhưng huyện không ra quyết định giải quyết, mà chỉ thông báo kết quả cuộc họp tiếp dân. Tôi muốn kiện ra Tòa án nhưng không có quyết định giải quyết khiếu nại thì phải làm thế nào? (Trần Thị M, Cam Phước Tây, Cam Lâm)
  • Trước đây, theo quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1996 (Sửa đổi, bổ sung các năm 1998, 2006), muốn khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính về quản lý đất đai ra Tòa án thì trong hồ sơ khởi kiện đòi hỏi phải có quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại mới được Tòa án thụ lý giải quyết.

   Kể từ ngày 01-7-2011 Luật Tố tụng hành chính ra đời và Pháp lệnh nói trên đã hết hiệu lực. Theo quy định của Luật Tố tụng hành chính, mọi quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định và các quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức đều thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính trong trường hợp không đồng ý với quyết định đó hoặc đã khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết nhưng hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng họ không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại đó. Thời hiệu khởi kiện đối với quyết định hành chính là 01 năm, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính.

   Như vậy, trong trường hợp của bà, bà có thể khởi kiện vụ án ra Tòa án, thời hiệu khởi kiện 01 năm sẽ được tính từ ngày 01-7-2011.


  Nguồn:

  SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HÒA
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn