Hỏi về thi hành án dân sự

Ngày hỏi:21/04/2011
Tôi muốn hỏi về thủ tục nộp đơn để yêu cầu thi hành án

  Nội dung này được Luật sư Cao Thế Luận tư vấn như sau:

  • Chào bạn.
   Về thủ tục yêu cầu THA Dân sự.
   1. Bạn cần gởi đơn yêu cầu THA DS đến Chi Cục (hoặc Cục) THADS nơi bản án có hiệu lực pháp luật thi hành.
   Nội dung đơn/ bạn có thể tham khảo.
   Đơn yêu cầu thi hành án có các nội dung chính sau đây:

   a) Họ, tên, địa chỉ của người yêu cầu;

   b) Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu;

   c) Họ, tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án;

   d) Nội dung yêu cầu thi hành án;

   đ) Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.
   2. Nộp đơn kèm bản án có dấu "án có hiệu lực thi hành" đối với án sơ thẩm.
   3. Và chờ cơ quan THA DS ra quyết định THA/ sau đó cơ quan THA DS sẽ liên hệ/ thông báo với bạn

   Thân.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn