Kê biên tài sản có đúng không?

Tôi là người phải thi hành án trả cho ông A số tiền 2 tỷ đồng. Cơ quan thi hành án đã thực hiện việc kê biên tài sản của tôi là nhà ở và quyền sử dụng đất ở ước tính trị giá là 5 tỷ đồng. Sau khi kê biên xong được 10 ngày, ông A phát hiện tôi có 500 triệu đồng tiền gửi tại ngân hàng và đã báo cho cơ quan thi hành án. Cơ quan thi hành án lại ra Quyết định kê biên tiếp số tiền 500 triệu đồng của tôi ở ngân hàng để thi hành án. Xin hỏi cơ quan thi hành án thực hiện việc kê biên có đúng pháp luật hay không?

  Nội dung này được Lê Anh Tuấn - Tổng cục Thi hành án dân sự tư vấn như sau:

  • Điều 71 Luật Thi hành án dân sự quy định 06 loại biện pháp cưỡng chế thi hành án báo gồm: Khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án. Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án. Kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ. Khai thác tài sản của người phải thi hành án. Buộc chuyển giao vật, chuyển giao quyền tài sản, giấy tờ. Buộc người phải thi hành án thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định.

   Căn cứ từng trường hợp cụ thể, Chấp hành viên lựa chọn biện pháp cưỡng chế phù hợp, bảo đảm hiệu quả việc thi hành án. Trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ, pháp luật hiện nay không quy định cấm việc đã kê biên nhà ở và quyền sử dụng đất ở lại được xử lý tài sản khác là tiền của người phải thi hành án để đảm bảo thi hành án. Vì thế, trường hợp bà hỏi, ngoài tài sản là nhà ở, đất ở đã kê biên và số tiền bà đang gửi tại ngân hàng, thì sau khi kê biên tài sản là nhà ở và đất ở, mới phát hiện bà có khoản tiền lớn (500 triệu đồng) đang gửi tại ngân hàng, thì cơ quan thi hành án áp dụng biện pháp cần thiết để xử lý khoản tiền đó đảm bảo thi hành án là không trái pháp luật.

   Tuy nhiên, trường hợp bà nêu, số tiền nêu trên đang gửi tại ngân hàng, nhưng cơ quan thi hành án ra quyết đinh kê biên số tiền này thì việc ra quyết định kê biên tiền là chưa phù hợp về lựa chọn biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự. Trong trường hợp này, Chấp hành viên thực hiện theo quy định tại Điều 81 Luật Thi hành án dân sự về thu tiền của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ: “Trường hợp phát hiện người thứ ba đang giữ tiền của người phải thi hành án thì Chấp hành viên ra quyết định thu khoản tiền đó để thi hành án. Người thứ ba đang giữ tiền của người phải thi hành án có nghĩa vụ giao nộp tiền cho Chấp hành viên để thi hành án. Chấp hành viên lập biên bản thu tiền, cấp biên lai cho người thứ ba đang giữ tiền và thông báo cho người phải thi hành án. Trường hợp người thứ ba đang giữ tiền không ký vào biên bản thì phải có chữ ký của người làm chứng”.

   Trường hợp số tiền 500 triệu đồng của bà gửi trong tài khoản tại ngân hàng, thì Chấp hành viên thực hiện theo Điều 76 Luật Thi hành án dân sự về khấu trừ tiền trong tài khoản, như sau: Chấp hành viên ra quyết định khấu trừ tiền trong tài khoản của người phải thi hành án, số tiền khấu trừ không được vượt quá nghĩa vụ thi hành án và chi phí cưỡng chế. Ngay sau khi nhận được quyết định về khấu trừ tiền trong tài khoản của người phải thi hành án, cơ quan, tổ chức đang quản lý tài khoản phải khấu trừ tiền để chuyển vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự hoặc chuyển cho người được thi hành án theo quyết định khấu trừ.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn