Kèm theo đơn yêu cầu thi hành án, phải có bản án, quyết định được yêu cầu thi hành

Đối với bản án phúc thẩm, khi đương sự làm đơn yêu cầu thi hành án mà không nộp kèm bản án sơ thẩm thì có thụ lý được hay không? Văn bản nào hướng dẫn?

  Nội dung này được Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 31 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định người làm đơn yêu cầu thi hành án phải ghi rõ ngày, tháng, năm và ký tên hoặc điểm chỉ; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân. Trường hợp người yêu cầu thi hành án trực tiếp trình bày bằng lời nói tại cơ quan thi hành án dân sự thì phải lập biên bản ghi rõ các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người yêu cầu và chữ ký của người lập biên bản. Biên bản có giá trị như đơn yêu cầu thi hành án. Kèm theo đơn yêu cầu thi hành án, phải có bản án, quyết định được yêu cầu thi hành và tài liệu khác có liên quan, nếu có.

   Bản án phúc thẩm liên quan mật thiết với bản án sơ thẩm và thường có phần tuyên y án hoặc sửa án sơ thẩm nên có phần của bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật. Nếu người yêu cầu thi hành án chỉ nộp bản án phúc thẩm mà không nộp bản án sơ thẩm thì về nguyên tắc chưa đảm bảo đầy đủ các tài liệu kèm theo đơn yêu cầu thi hành án, nên cơ quan thi hành án có thể chưa ra quyết định thi hành án nên chưa thụ lý việc thi hành án.

   Vì thế, khi nhận đơn yêu cầu thi hành án, cơ quan thi hành án cần yêu cầu người yêu cầu thi hành án nộp bản án phúc thẩm và bản án sơ thẩm để đảm bảo chặt chẽ thủ tục thi hành án.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn