Kết luận tư pháp

Ngày hỏi:16/10/2014

Kết luận tư pháp là gì? Nội dung kết luận giám định tư pháp như thế nào?

  Nội dung này được Sở tư pháp Hà Nội tư vấn như sau:

  • 1/ Kết luận giám định tư pháp là nhận xét, đánh giá bằng văn bản của người giám định tư pháp về đối tượng giám định theo nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định

   2/ Nội dung kết luận giám định tư pháp

   - Họ tên người thực hiện giám định, tổ chức thực hiện giám định

   - Tên cơ quan tiến hành tố tụng; họ tên người tiến hành tố tụng trưng cầu giám định; số văn bản trưng cầu giám định hoặc họ tên người trưng cầu giám định

   - Nội dung yêu cầu giám định

   - Phương pháp thực hiện giám định

   - Kết luận về đối tượng giám định

   - Thời gian, địa điểm thực hiện, hoàn thành việc giám định

   3/ Trong trường hợp trưng cầu, yêu cầu cá nhân thực hiện giám định thì chữ ký của người thực hiện giám định phải được chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực. Trường hợp trưng cầu, yêu cầu tổ chức thực hiện giám định thì người đứng đầu tổ chức phải ký tên, đóng dấu vào bản kết luận giám định và tổ chức được trưng cầu, yêu cầu chịu trách nhiệm về kết luận giám định.

   Trường hợp Hội đồng giám định thực hiện giám định thì người quyết định thành lập Hội đồng phải ký tên, đóng dấu vào bản Kết luận giám định và chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của Hội đồng giám định.


  Nguồn:

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn