Kết quả giám định không được thông báo cho người khác

Ngày hỏi:09/05/2014
Trong quá trình giải quyết vụ án về tranh chấp quyền sử dụng đất, một trong số các nguyên đơn có yêu cầu giám định một tài liệu do tôi cung cấp cho Tòa án. Tôi có liên hệ với giám định viên để tìm hiểu về kết quả giám định vì tôi vẫn khẳng định tài liệu tôi cung cấp là chính xác nhưng bị người này từ chối. Có phải việc này là họ có ý gây khó khăn cho tôi không và trong trường hợp này tôi phải làm thế nào? Phan Tấn Hùng (Cam Phú, Cam Ranh)

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Thiện Hùng tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 23 của Luật giám định tư pháp được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012, người giám định tư pháp khi thực hiện giám định tư pháp có quyền:

   a) Lựa chọn phương pháp cần thiết, phù hợp để tiến hành giám định theo nội dung yêu cầu giám định;

   b) Sử dụng kết quả thực nghiệm, xét nghiệm bổ sung hoặc kết luận chuyên môn do cá nhân, tổ chức khác thực hiện nhằm phục vụ cho việc giám định;

   c) Độc lập đưa ra kết luận giám định.

   Đồng thời họ có các nghĩa vụ:

   a) Tuân thủ các nguyên tắc thực hiện giám định tư pháp;

   b) Thực hiện giám định theo đúng nội dung yêu cầu giám định;

   c) Thực hiện và trả kết luận giám định đúng thời hạn yêu cầu; trong trường hợp cần thiết phải có thêm thời gian để thực hiện giám định thì phải thông báo kịp thời cho người trưng cầu, yêu cầu giám định biết;

   d) Lập hồ sơ giám định;

   đ) Bảo quản mẫu vật giám định, tài liệu liên quan đến vụ việc giám định;

   e) Không được thông báo kết quả giám định cho người khác, trừ trường hợp được người đã trưng cầu, yêu cầu giám định đồng ý bằng văn bản;

   g) Chịu trách nhiệm cá nhân về kết luận giám định do mình đưa ra. Trường hợp cố ý đưa ra kết luận giám định sai sự thật gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức thì còn phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, khi chưa có sự đồng ý của bên nguyên đơn, là người đã yêu cầu giám định thì giám định viên từ chối cung cấp thông tin về kết quả giám định cho ông là đúng quy định


  Nguồn:

  SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HÒA
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn