Khám nơi cất giấu tang vật phương tiện vi phạm hành chính là gì?

Khám nơi cất giấu tang vật phương tiện vi phạm hành chính là gì?

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Khám nơi cất giấu tang vật phương tiện vi phạm hành chính là Biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính, được tiến hành khi có căn cứ cho rằng ở nơi đó có cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và theo thủ tục được pháp luật xử lý.

   Chỉ những người do pháp luật quy định mới có quyền quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

   Nếu nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là nơi ở thì quyết định khám phải được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyên trước khi tiến hành.

   Mọi trường hợp khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phải có quyết định bằng văn bản và phải lập biên bản.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Phương tiện vi phạm hành chính
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn