Kháng nghị quyết định thi hành án dân sự trong Pháp lệnh 1993

Ngày hỏi:02/10/2018

Kháng nghị quyết định thi hành án dân sự trong Pháp lệnh 1993 được quy định ra sao? Đang làm một đề tài về vấn đề kháng nghị trong dân sự, cả tố tụng dân sự và thi hành án dân sự, có thắc mắc sau tôi mong muốn nhận phản hồi. Kháng nghị quyết định thi hành án dân sự trong Pháp lệnh 1993 được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kháng nghị quyết định thi hành án dân sự trong Pháp lệnh Thi hành án dân sự 1993 được quy định tại Điều 45 như sau:

   Kháng nghị quyết định thi hành án của thủ trưởng cơ quan thi hành án và quyết định của chấp hành viên.

   1- Viện kiểm sát nhân dân thực hiện quyền kháng nghị với cơ quan thi hành án cùng cấp và cấp dưới; với chấp hành viên trong việc thi hành án theo quy định tại khoản 3 Điều 20 của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.

   2- Cơ quan thi hành án, chấp hành viên có trách nhiệm trả lời kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được kháng nghị, theo quy định tại Điều 21 của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn