Khen thưởng và xử lý vi phạm trong báo cáo thống kê thi hành án dân sự

Ngày hỏi:26/11/2019

Mình muốn biết: Khen thưởng và xử lý vi phạm trong báo cáo thống kê thi hành án dân sự theo văn bản mới được quy định thế nào? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 15 Thông tư 06/2019/TT-BTP (Có hiệu lực ngày 05/01/2020) thì nội dung này được quy định như sau:

   Khen thưởng và xử lý vi phạm

   1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự được khen thưởng theo quy định hiện hành.

   2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn