Khi nào phải kê biên cưỡng chế tài sản của bị đơn để thi hành án dân sự?

Ngày hỏi:18/11/2010
Khi nào thì cơ quan thi hành án được phép kê biên, cưỡng chế tài sản để thi hành án dân sự?

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Theo Điều 45 Luật Thi hành án dân sự quy định về thời hạn tự nguyện thi hành án:

   1. Thời hạn tự nguyện thi hành án là 15 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án.

   2. Trường hợp cần ngăn chặn người phải thi hành án có hành vi tẩu tán, huỷ hoại tài sản hoặc trốn tránh việc thi hành án thì Chấp hành viên có quyền áp dụng ngay các biện pháp quy định tại Chương IV của Luật này.

   Theo Điều 46 Luật Thi hành án dân sự quy định về cưỡng chế thi hành án:

   1. Hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật này, người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế.

   Như vậy, theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự thì thời hạn để kê biên cưỡng chế đối với tài sản của người phải thi hành án để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án là hết thời hạn tự nguyện 15 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án, người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế thi hành án. Hoặc ngay khi người phải thi hành án có hành vi tẩu tán, hủy hoại tài srn hoặc trốn tránh việc thi hành án.


  Nguồn:

  Theo Tin Mới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn