Khiếu nại hành vi chậm giải quyết hồ sơ

Ngày hỏi:08/10/2014
Tôi đã nộp đủ hồ sơ hợp lệ nhưng Phòng Tài nguyên - Môi trường quận M không tiến hành các thủ tục để xác minh nhà đất cho tôi theo đúng thời hạn quy định. Xin hỏi, nếu tôi khiếu nại hành vi chậm giải quyết hồ sơ của một số cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường thì ai sẽ là người giải quyết đơn khiếu nại của tôi? Người gửi: Lê Thị Vân Khánh - Phú Vang (Ngày gửi: 08/10/2014)

  Nội dung này được Thanh tra Tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Theo Điều 17 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định về thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp.

   Như vậy, trong trường hợp này, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường quận M sẽ là người ra quyết định giải quyết khiếu nại cho ông (bà).


  Nguồn:

  Website THANH TRA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn