Khiếu nại tập thể có được không?

Ngày hỏi:21/05/2014
Do không đồng ý với quyết định thu hồi đất của UBND quận nên chúng tôi đã khiếu nại. Tuy tất cả các hộ đều ký tên vào đơn nhưng UBND quận lại không nhận đơn khiếu nại và bảo chúng tôi về làm đơn riêng từng người thì khi đó mới nhận. Chúng tôi phải làm sao?

  Nội dung này được Công ty Luật TNHH Đức Chánh tư vấn như sau:

  • Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 8 Luật Khiếu nại năm 2011 (LKN).

   Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung bằng hình thức gửi đơn thì trong đơn phải ghi rõ nội dung quy định tại khoản 2 Điều 8, có chữ ký của những người khiếu nại và phải cử người đại diện để trình bày khi có yêu cầu của người giải quyết khiếu nại. Nếu trường hợp khiếu nại của mọi người không thuộc các trường hợp bị từ chối thụ lý giải quyết theo Điều 11 LKN thì việc cán bộ nhận đơn UBND không nhận đơn khiếu nại là không đúng pháp luật. Bạn có thể khiếu nại việc này lên Chủ tịch UBND quận nơi bạn đã nộp đơn thư kiếu nại về việc không thụ lý đơn của bộ phận tiếp nhận.


  Nguồn:

  Website Hãng Luật Đức Chánh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn