Khiếu nại trong hoạt động dạy nghề

Ngày hỏi:12/10/2015

Tôi ký hợp đồng và đã học nghề được gần 3 tháng nhưng cơ sở dạy nghề này có một số vi phạm. Tôi muốn khiếu nại (KN) thì thực hiện thế nào?

  Nội dung này được Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa tư vấn như sau:

  • Người học nghề có quyền yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết KN về dạy nghề xem xét lại quyết định, hành vi về dạy nghề của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dạy nghề khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật về dạy nghề, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.


   Theo Nghị định 119/2014 của Chính phủ, người đứng đầu cơ sở dạy nghề có thẩm quyền giải quyết KN lần đầu đối với quyết định, hành vi của mình bị KN. Đơn KN sẽ được thụ lý trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được KN và được giải quyết lần đầu trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết không quá 45 ngày; ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì có thể kéo dài đến 60 ngày.


   Trường hợp người KN không đồng ý với quyết định giải quyết KN hoặc quá thời hạn quy định mà KN không được giải quyết thì có quyền KN lần 2 đến giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Thời hạn giải quyết KN lần 2 không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết không quá 60 ngày; ở vùng sâu, vùng xa thì thời hạn này là không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý.


   Trường hợp người KN không đồng ý với quyết định giải quyết KN lần 2 hoặc quá thời hạn quy định mà KN không được giải quyết thì người KN có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn