Không đăng ký phán quyết của Trọng tài thương mại có làm ảnh hưởng đến giá trị pháp lý của phán quyết?

Ngày hỏi:30/10/2018

Tôi đang tìm hiểu quy định về lĩnh vực trọng tài thương mại. Sau khi Trọng tài ra phán quyết thì bên yêu cầu phải đăng ký phán quyết tại tòa án. Anh chị cho tôi hỏi nếu không đăng ký phán quyết của Trọng tài thì có làm ảnh hưởng đến giá trị pháp lý của phán quyết không?Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Không đăng ký phán quyết của Trọng tài thương mại có làm ảnh hưởng đến giá trị pháp lý của phán quyết?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 62 Luật trọng tài thương mại 2010 thì:

   "1. Theo yêu cầu của một hoặc các bên tranh chấp, phán quyết của Trọng tài vụ việc được đăng ký tại Tòa án nơi Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết trước khi yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền tổ chức thi hành phán quyết trọng tài đó. Việc đăng ký hoặc không đăng ký phán quyết trọng tài không ảnh hưởng đến nội dung và giá trị pháp lý của phán quyết trọng tài.

   2. Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày ban hành phán quyết trọng tài, bên yêu cầu đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc phải gửi đơn xin đăng ký phán quyết trọng tài tới Tòa án có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này kèm theo bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ các tài liệu sau đây:

   a) Phán quyết trọng tài do Hội đồng trọng tài vụ việc ban hành;

   b) Biên bản phiên họp giải quyết tranh chấp của Hội đồng trọng tài vụ việc, nếu có;

   c) Bản chính hoặc bản sao thoả thuận trọng tài đã được chứng thực hợp lệ.

   Bên yêu cầu phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của các tài liệu gửi cho Tòa án."

   Theo quy định trên thì phán quyết của Trọng tài vụ việc được đăng ký tại Tòa án nơi Hội đồng trọng tài ra phán quyết trước khi yêu câu Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền tổ chức thi hành phán quyết trọng tài.

   Việc đăng ký hoặc không đăng ký phán quyết trọng tài không ảnh hưởng đến nội dung và giá trị pháp lý của phán quyết đó.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn