Không đưa sổ đỏ ra để thi hành án có bị cưỡng chế thu hồi không?

Ngày hỏi:08/11/2019

Chủ sử dụng đất không giao nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện thi hành bản án của Tòa án có hiệu lực thì cơ quan cấp giấy chứng nhận có được thu hồi giấy chứng nhận để thi hành án không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 106 Luật đất đai 2013 quy định các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

   - Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;

   - Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;

   - Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

   - Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

   Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp chủ sử dụng đất không giao giấy chứng nhận QSDĐ để thi hành án dân sự không thuộc trường hợp bị thu hồi.

   Còn việc thi hành án, nếu người phải thi hành án không đưa giấy tờ để thi hành bán án thì Chấp hành viên sẽ ra quyết định cưỡng chế QSDĐ đó để thi hành án, theo quy định tại Luật thi hành án dân sự 2008.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn