Không được bỏ qua xác minh điều kiện thi hành án

Trong quá trình xác minh điều kiện thi hành án của một số bản án cấp dưỡng nuôi con thường gặp vấn đề: đương sự là người phải thi hành án sau khi ly hôn sống chung với gia đình, làm thuê, không có đất đai, thu nhập ổn định... nếu xét về điều kiện thi hành án là rất khó khăn, không có khả năng. Nếu trong trường hợp này việc trả đơn yêu cầu thi hành án cho người được thi hành án là phù hợp. Tuy nhiên bản thân tôi xét thấy như vậy là quá thiệt thòi cho người được thi hành án và đứa con cần được cấp dưỡng. Xin được đặt câu hỏi: "Có nên bỏ qua xác minh điều kiện thi hành án trong trường hợp Nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con?"

  Nội dung này được Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật tư vấn như sau:

  • Xác minh điều kiện thi hành án dân sự là một căn cứ quan trọng để việc thi hành án dân sự được xử lý đúng pháp luật với các bước tiếp theo. Thông qua việc xác minh sẽ cho thấy người phải thi hành án có hay chưa có điều kiện thi hành án, làm cơ sở cho việc tổ chức thi hành dứt điểm việc thi hành án hoặc giải quyết việc thi hành án theo quy định của pháp luật. Vì vậy, trong mọi trường hợp thi hành án đều không thể bỏ qua hoặc không chú ý đến việc xác minh điều kiện thi hành án.

   Trường hợp bạn nêu, trong quá trình xác minh điều kiện thi hành án của một số bản án cấp dưỡng nuôi con thường gặp vấn đề: đương sự là người phải thi hành án sau khi ly hôn sống chung với gia đình, làm thuê, không có đất đai, thu nhập ổn định… nếu xét về điều kiện thi hành án là rất khó khăn, không có khả năng(tóm lại là không có tài sản, chưa có điều kiện để thi hành án), thì trong trường hợp này việc trả đơn yêu cầu thi hành án cho người được thi hành án theo quy định là cần thiết. Cơ quan thi hành án cần giải thích cho người được thi hành án biết về quyền được yêu cầu thi hành án trở lại khi người phải thi hành án có điều kiện thi hành án và lãi chậm thi hành án trong thời gian chưa thi hành án.

   Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự, thì trường hợp người phải thi hành án phải thi hành đồng thời cả khoản nghĩa vụ thi hành án theo đơn yêu cầu và nghĩa vụ thi hành án thuộc diện Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành án thì việc xác minh điều kiện thi hành án của đương sự được Chấp hành viên chủ động tiến hành cho đến khi người phải thi hành án thi hành xong khoản nghĩa vụ thuộc diện chủ động. Kết quả xác minh tiếp tục được công nhận để tổ chức thi hành khoản nghĩa vụ theo đơn yêu cầu. Việc xác minh các tài sản tiếp theo của người phải thi hành án được tiến hành theo yêu cầu của người được thi hành án.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn