Không nhất thiết phải cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án khi yêu cầu thi hành án

Ngày hỏi:21/07/2009
Tôi có cho một người mượn tiền với đầy đủ giấy tờ, sau đó đã ra Tòa, hòa giải thành công với cam kết bên kia sẽ trả nợ cho tôi trong một khoảng thời gian nhưng bên kia đã không thực hiện cam kết. Sau đó, tôi chuyển qua cơ quan thi hành án thì bị cơ quan thi hành án tạm trả hồ sơ vì xác nhận không biết người đó đang cư trú ở đâu? Tôi cũng không biết họ đang ở đâu để đòi nợ, có cách nào giải quyết vụ việc của tôi không?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Nếu trước ngày 01/7/2015 mà bạn gửi đơn yêu cầu thi hành án nhưng không cung cấp thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án và cũng không đề nghị Chấp hành viên xác minh điều kiện thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự không thụ lý việc thi hành án.

   Tuy nhiên, theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015 đã sửa đổi, bổ sung Điều 31 Luật Thi hành án dân sự 2008, theo đó thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án chỉ là nếu có. Mặt khác, theo quy định tại Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014 thì đối với các việc thi hành án đến thời điểm Luật này có hiệu lực mà chưa được thi hành hoặc chưa thi hành xong thì áp dụng các quy định của Luật này để thi hành; các quyết định, hành vi của cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên đã được thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 có giá trị thi hành; đối với trường hợp đã trả đơn yêu cầu thi hành án trước ngày Luật này có hiệu lực thì cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án khi đương sự yêu cầu theo quy định của Luật này.

   Vì thế, hiện nay bạn có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự thi hành bản án mà không nhất thiết phải cung cấp thông tin về tài sản, địa chỉ hiện tại của người phải thi hành án. Mặc dù vậy, bạn cũng nên tích cực xác minh về tài sản, địa chỉ, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án để thông tin cho cơ quan thi hành án dân sự nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi hành án, cũng như được xét miễn, giảm phí thi hành án dân sự theo quy định. Trong trường hợp cơ quan thi hành án thụ lý việc thi hành án và tiến hành xác minh cho thấy người phải thi hành án không có tài sản, không biết địa chỉ của họ ở đâu, chưa có điều kiện thi hành thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án theo quy định tại Điều 44a Luật Thi hành án dân sự 2008 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Yêu cầu thi hành án
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn