Kiểm sát việc dùng tiếng nói và chữ viết trong tố tụng hình sự của kiểm sát viên

Ngày hỏi:13/09/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Thành Quân, tìm hiểu quy định của pháp luật về quy chế tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, có thắc mắc tôi mong muốn nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Kiểm sát việc dùng tiếng nói và chữ viết trong tố tụng hình sự của kiểm sát viên nhân dân được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kiểm sát việc dùng tiếng nói và chữ viết trong tố tụng hình sự của kiểm sát viên
   (ảnh minh họa)
  • Kiểm sát việc dùng tiếng nói và chữ viết trong tố tụng hình sự của kiểm sát viên nhân dân được quy định tại Điều 9 Quyết định 03/QĐ-VKSTC năm 2017 về Quy chế tạm thời Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành, cụ thể như sau:

   - Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ hành vi, tài liệu tố tụng, bảo đảm nguyên tắc tiếng nói và chữ viết dùng trong tố tụng hình sự là tiếng Việt theo quy định tại Điều 29 Bộ luật Tố tụng hình sự.

   - Trường hợp tài liệu tố tụng không thể hiện bằng tiếng Việt hoặc người tham gia tố tụng không sử dụng được tiếng Việt hoặc người tham gia tố tụng có khuyết tật nghe, nói, nhìn thì Kiểm sát viên chủ động phối hợp, yêu cầu điều tra viên, Cán bộ điều tra trưng cầu người dịch thuật, người phiên dịch tham gia tố tụng.

   Việc phiên dịch phải lập biên bản theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Tố tụng hình sự.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn