Lấy cắp tài sản

Ngày hỏi:27/11/2011

Em có một người bạn bị tố cáo lấy cắp tài sản 6 950 000đ . Người bị nạn nhân bồi thường và viết đơn bãi nại, không viết thì người bạn đó có phải chịu ra toà không. Và khi ra toà thì phải chịu mức án như thế nào? Và cho em hỏi có cách nào để phải chịu phạt mà không phải ra toà không?

  Nội dung này được Luật sư Phạm Tiến Quyển tư vấn như sau:

  • Chào bạn! nội dung bạn hỏi Luật sư có ý kiến như sau
   Căn cứ vào chi tiết bạn trình bày, người này có thể phạm tội trộm cắp tài sản, tội danh và hình phạt được quy định tại điều 138 bộ Luật hình sự sửa đổi năm 2009 như sau:
   Điều 138. Tội trộm cắp tài sản

   1.Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
   2.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

   a) Có tổ chức;
   b) Có tính chất chuyên nghiệp;
   c) Tái phạm nguy hiểm;
   d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;
   đ) Hành hung để tẩu thoát;
   e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
   g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

   3.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

   a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
   b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

   4.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

   a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
   b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

   5.Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.
   khả năng người này sẽ bị áp dụng theo khoản 1 của điều luật mà tôi trích dẫn ở trên
   Khi ra tòa HĐXX sẽ cân nhắc trên nhiều yếu tố để quyết định hình phạt, nhân thân, thái độ khai báo, ........
   Nếu có nhiều yếu tố giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì có thể được hưởng "phạt cải tạo không giam giữ"


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn