Luật sư có quyền và nghĩa vụ gì trong quá trình giải quyết khiếu nại?

Ngày hỏi:27/12/2014
Tôi có nhờ Luật sư trong quá trình khiếu nại quyết định thu hồi đất đối với gia đình tôi. Tôi muốn biết Luật sư có quyền và nghĩa vụ gì trong quá trình giải quyết khiếu nại?

  Nội dung này được Thanh tra TP Hà Nội tư vấn như sau:

  • Để đảm bảo giải quyết nhanh chóng, chính xác, khách quan các khiếu nại, đáp ứng yêu cầu dân chủ hoá trong hoạt động giải quyết khiếu nại hành chính, Luật Khiếu nại đã cụ thể hoá vai trò của luật sư, trợ giúp viên pháp lý trong quá trình giải quyết khiếu nại của cơ quan hành chính, theo đó người khiếu nại có quyền nhờ luật sư, trợ giúp viên pháp lý tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho luật sư, người trợ giúp pháp lý trong quá trình giải quyết khiếu nại và luật sư có quyền tham gia trong quá trình giải quyết khiếu nại (điểm b, khoản 1, Điều 12 Luật Khiếu nại năm 2011).

   Điều 16 Luật Khiếu nại quy định quyền và nghĩa vụ của luật sư, người trợ giúp pháp lý trong quá trình giải quyết khiếu nại hành chính:

   1. Luật sư, trợ giúp viên pháp lý có các quyền sau đây:

   a) Tham gia vào quá trình giải quyết khiếu nại theo đề nghị của người khiếu nại;

   b) Thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại khi được ủy quyền;

   c) Xác minh, thu thập chứng cứ có liên quan đến nội dung khiếu nại theo yêu cầu của người khiếu nại và cung cấp chứng cứ cho người giải quyết khiếu nại;

   d) Nghiên cứu hồ sơ vụ việc, sao chụp, sao chép các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến nội dung khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước.

   2. Luật sư, trợ giúp viên pháp lý tham gia giải quyết khiếu nại có nghĩa vụ sau đây:

   a) Xuất trình thẻ luật sư, thẻ trợ giúp viên pháp lý và quyết định phân công trợ giúp pháp lý, giấy yêu cầu giúp đỡ về pháp luật hoặc giấy ủy quyền của người khiếu nại;

   b) Thực hiện đúng nội dung, phạm vi mà người khiếu nại đã ủy quyền;

   3. Luật sư, trợ giúp viên pháp lý thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  Cổng giao tiếp điện tử Thanh tra thành phố Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn