Mục đích thực hiện dân chủ trong tạm giữ, tạm giam được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:30/01/2020

Liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam, cho tôi hỏi mục đích thực hiện dân chủ trong tạm giữ, tạm giam sắp tới được quy định như thế nào?

Tải về:

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mục đích thực hiện dân chủ trong tạm giữ, tạm giam được quy định như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Mục đích thực hiện dân chủ trong tạm giữ, tạm giam được quy định tại Điều 2 Thông tư 81/2019/TT-BCA (có hiệu lực từ 12/2/2020), cụ thể như sau:

   - Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong hoạt động quản lý, giáo dục người bị tạm giữ, người bị tạm giam; tạo mọi điều kiện thuận lợi để người bị tạm giữ, người bị tạm giam thực hiện đầy đủ các quyền công dân khác không bị pháp luật hạn chế hoặc tước bỏ.

   - Xây dựng cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam trong Công an nhân dân đúng quy định của pháp luật; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, chống các hành vi tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, gây phiền hà, sách nhiễu, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam và cơ quan, tổ chức, cá nhân.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn