Mức thu phí thi hành án dân sự khi nhận tiền thành nhiều lần nhưng mỗi lần không vượt quá hai lần mức lương cơ sở

Ngày hỏi:17/07/2017

Mức thu phí thi hành án dân sự khi người được thi hành án được nhận tiền, tài sản thành nhiều lần nhưng mỗi lần không vượt quá 2 lần mức lương cơ sở theo bản án của Tòa án đã có hiệu lực được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Phan Cẩm Vân, hiện tại đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến việc thi hành án dân sự để phục vụ công việc nghiên cứu và học tập. Cho tôi hỏi, trong trường hợp bản án của Tòa án tuyên người được thi hành án được nhận tiền nhiều lần nhưng mỗi lần không vượt quá hai lần mức lương cơ sở thì mức thu phí thi hành án dân sự đối với người được thi hành án được tính như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Phan Cẩm Vân (camvan*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mức thu phí thi hành án dân sự khi người được thi hành án được nhận tiền, tài sản thành nhiều lần nhưng mỗi lần không vượt quá 2 lần mức lương cơ sở được quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư 216/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự. Cụ thể là:

   Đối với trường hợp người được thi hành án nhận tiền, tài sản làm nhiều lần mà số tiền, giá trị tài sản được nhận mỗi lần không vượt quá hai lần mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang do Nhà nước quy định, nhưng tổng số tiền, giá trị tài sản được nhận lớn hơn hai lần mức lương cơ sở thì vẫn thu phí thi hành án dân sự theo quy định và việc thu phí thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

   Ví dụ: Ông B được thi hành án 5.000.000 đồng nhưng ông B được nhận số tiền này trong 04 lần (lần 1 nhận 1.000.000 đồng; lần 2 nhận 1.000.000 đồng; lần 3 nhận 1.000.000 đồng; lần 4 nhận 2.000.000 đồng), số phí thi hành án dân sự mà ông B phải nộp được xác định như sau:

   - Lần thứ nhất ông B nhận 1.000.000 đồng thì ông B chưa phải nộp phí.

   - Lần thứ hai ông B nhận 1.000.000 đồng thì ông B chưa phải nộp phí.

   - Lần thứ ba ông B nhận 1.000.000 đồng thì số phí mà ông B phải nộp sau ba lần nhận tiền là: 3% x (1.000.000 đồng + 1.000.000 đồng + 1.000.000 đồng) = 90.000 đồng.

   - Lần thứ tư ông B nhận 2.000.000 đồng thì số phí mà ông B phải nộp là: 3 % x 2.000.000 đong = 60.000 đồng.

   Tổng số tiền phí thi hành án dân sự mà ông B phải nộp sau khi nhận số tiền 5.000.000 đồng là 90.000 đồng + 60.000 đồng = 150.000 đồng, cũng bằng tổng số phí thi hành án dân sự trong trường hợp nhận tiền, tài sản 01 lần là 3% x 5.000.000 đồng = 150.000 đồng.

   Trên đây là nội dung tư vấn về mức thu phí thi hành án dân sự khi người được thi hành án được nhận tiền, tài sản thành nhiều lần nhưng mỗi lần không vượt quá 2 lần mức lương cơ sở. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm quy định tại Thông tư 216/2016/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn