Người bị tố cáo có quyền và nghĩa vụ gì?

Theo dõi sự thay đổi của Quyền của người bị tố cáo
Ngày hỏi:31/10/2014
Người bị tố cáo có quyền và nghĩa vụ gì? Người gửi: Nguyễn Văn Tân - Sinh Viên (Ngày gửi: 31/10/2014)

  Nội dung này được Thanh tra Tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Điều 10 Luật Tố cáo quy định về quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo như sau:

   1. Người bị tố cáo có các quyền sau đây:

   a) Được thông báo về nội dung tố cáo;

   b) Đưa ra chứng cứ để chứng minh nội dung tố cáo là không đúng sự thật;

   c) Nhận thông báo kết luận nội dung tố cáo;

   d) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người cố ý tố cáo sai sự thật, người cố ý giải quyết tố cáo trái pháp luật;

   đ) Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, được xin lỗi, cải chính công khai, được bồi thường thiệt hại do việc tố cáo, giải quyết tố cáo không đúng gây ra.

   2. Người bị tố cáo có các nghĩa vụ sau đây:

   a) Giải trình bằng văn bản về hành vi bị tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu;

   b) Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền;

   c) Bồi thường, bồi hoàn thiệt hại do hành vi trái pháp luật của mình gây ra.


  Nguồn:

  Website THANH TRA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn