Người có hành vi phạm pháp bị dẫn độ lại trong lĩnh vực tương trợ tư pháp Việt - Lào

Ngày hỏi:07/11/2019

Tôi có nội dung thắc mắc liên quan đến lĩnh vực tương trợ tư pháp Việt Lào như sau: Trường hợp nào thì người có hành vi phạm pháp bị dẫn độ lại được quy định cụ thể thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Dẫn độ lại trong lĩnh vực tương trợ tư pháp Việt - Lào được quy định tại Điều 70 Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa Việt Nam và Lào ban hành kèm theo Quyết định 58QĐ/1999/CTN, cụ thể như sau:

   Sau khi giao người bị dẫn độ cho Nước ký kết yêu cầu nhưng người đó đã trốn tránh việc tố tụng hình sự hoặc việc thi hành án và trở về Nước ký kết được yêu cầu, thì người đó sẽ bị bắt và dẫn độ trở lại theo đề nghị của Nước ký kết yêu cầu. Văn bản yêu cầu bắt và dẫn độ lại không cần thiết phải đính kèm tài liệu quy định tại Điều 62 cuả Hiệp định này.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn