Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt, bị đơn trong vụ án dân sự xin hoãn phiên tòa được không?

Ngày hỏi:24/10/2019

Trong phiên tòa xét xử một vụ án dân sự, bị đơn yêu cầu phải có đủ những người liên quan đến vụ án. Nhưng do người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt trong phiên tòa, nếu bị đơn xin hoãn phiên tòa thì cho tôi hỏi phiên tòa có tiếp tục xét xử không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt, bị đơn trong vụ án dân sự xin hoãn phiên tòa được không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 68 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định đương sự trong vụ việc dân sự như sau:

   1. Đương sự trong vụ án dân sự là cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
   ...

   Căn cứ Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự như sau:

   1. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa; nếu có người vắng mặt thì Hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.
   ...

   Như vậy, khi Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất mà đương sự là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt thì phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan này có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

   => Phiên tòa xét xử sẽ bị hoãn lại nếu người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt mà không có đơn xin vắng mặt bất kể là bị hại có viết đơn xin hoãn hay không.

   Còn nếu người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại lần triệu tập thứ hai thì phiên tòa vẫn tiếp tục diễn ra theo quy định tại Khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, cụ thể như sau:

   2. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa, trừ trường hợp họ có đơn đề nghị xét xử vắng mặt; nếu vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì Tòa án có thể hoãn phiên tòa, nếu không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì xử lý như sau:
   ...

   b) Bị đơn không có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ;
   ..

   Đối với lần triệu tập thứ hai nếu người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập vắng mặt (không có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan) mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ. (Không phụ thuộc vào vấn đề bị hại có mặt tại phiên tòa có đơn xin hoãn phiên tòa hay không)

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn